Декларация за поверителност

Декларация за поверителност

Благодарим Ви за интереса към нашето предприятие. Защитата на личните данни е от голямо значение за  управителя/ите на PORR Bulgarien EOOD. Използването на уеб сайтовете на PORR Bulgarien EOOD по същество е възможно без каквото и да е посочване на лични данни. Ако субект на данни иска да се възползва от специални услуги на нашето предприятие чрез нашия уеб сайт, с това би могло да стане необходимо обработването на лични данни. В случай че е необходимо, в тази връзка ние ще поискаме съгласието на субекта на данни.

Oбработването на лични данни винаги се осъществява при спазване на Общия регламент относно защитата на данните и в съответствие с националните разпоредби за защита на личните данни. С тази декларация за поверителност нашето предприятие иска да информира посетителите за съдържанието и целите на събираните и обработвани от нас лични данни. Освен това с тази декларация за поверителност субектите на данни ще бъдат информирани за полагащите им се права като субекти на данни.

PORR Bulgarien EOOD като оператор на уеб сайта е приложила мащабни технически и организационни мерки, за да гарантира надеждна защита на обработваните в рамките на този уеб сайт данни. Въпреки това преносът на данни между крайното устройство на посетителя и нашия сървър по принцип може да покаже слаби страни, преди всичко когато комуникирате с нашия сървър през устройство, до което има чужд достъп. В случай, че имате опасения относно сигурността, можете да получите информация също и по друг начин, по телефона или в някой от нашите филиали.

1. Разяснение на понятията
Декларацията за поверителност на PORR Bulgarien EOOD се основава на разпоредбите и дефинициите на Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД). Нашата декларация за поверителност трябва да може да бъде четена и разбирана лесно както от посетители, така също и от клиенти и бизнес- партньори. За да гарантираме това, бихме искали предварително да разясним използваните понятия.

1) лични данни
Лични данни това е цялата информация, отнасяща се до физическо лице, което може да бъде идентифицирано. 

2) субект на данни
Субект на данни е всяко физическо лице, което може да бъде идентифицирано, чиито лични данни се обработват от предприятие- администратор.

3) администратор
Администраторът е предприятието, което събира данни от субектите на данни и взема решения за целите и средствата на обработката. 

4) обработващ лични данни
Обработващ лични данни e физическо лице или предприятие, което е присъединено от администратора за обработка.

5) получател
Получател e физическо или юридическо лице, или публичен административен орган, който получава право на достъп до личните данни. 

6) трето лице
Трето лице е физическо или юридическо лице, или публичен административен орган, който обработва лични данни за администратора или за обработващия личните данни.

7) обработка
Обработка е всеки извършен процес във връзка с личните данни. Това важи от събирането, през съхранението, до ограничаването или заличаването.

8) ограничаване на обработката
Ограничаване на обработката означава намаляване на използването на лични данни.

9) съгласие
Съгласие е всяко направено изявление, с което едно лице потвърждава, че е съгласно с обработката на отнасящите се за него лични данни.

10) оттегляне на волеизявлението
С оттеглянето на волеизявлението лицето отнема на администратора правото на обработка, дадено въз основа на предварително съгласие.

11) псевдонимизация
Псевдонимизацията отделя данните от лицето, което може да бъде идентифицирано. Само с помощта на друга, специално защитена информация, тази връзка може отново да бъде възстановена. Процесът на псевдонимизацията отговаря също и на така нареченото свеждане на данните до минимум.

12) профилиране
Профилиране е всеки вид автоматизирана оценка на лични данни.

2. Име и адрес на администратора
Администратор по смисъла на ОРЗД е:
PORR Bulgarien EOOD
48 Sitnyakovo blvd., 6. Stock,Serdika Offices
1505 Sofia
Bulgarien
Tel.: +43 50 626-0
E-Mail: datenschutzporr.at
уеб сайт: http://www.porr.bg

3. Събиране на данни 
Уеб сайтът на PORR Bulgarien EOOD с всяко отваряне на уеб сайта събира редица данни и информация, които се съхраняват в лог файловете на сървъра. В това число по този начин се събира информация за:
1) типове и версии на браузъра
2) операционната система на вашия компютър
3) уеб сайта, от който сте пренасочени към нас
4) отворени сайтове на нашия уеб сървър
5) датата и часа на Вашето посещение
6) Вашия IP- адрес
7) Вашия доставчик на интернет услуги.
При използването на тази събрана анонимно информация, PORR Bulgarien EOOD опитва да не прави обратна връзка към субекта на данни. Тези данни въпреки това са необходими, за да бъде коректно предадено съдържанието на нашия уеб сайт и оптимално представено за вас, както и за да се предостави нужната информация на административните органи в случай на хакерска атака. Поради тази причина тези данни се обработват от PORR Bulgarien EOOD от една страна статистически, а от друга страна като техническа мярка, за да бъдат гарантирани защитата на данните и безопасността на информацията на тази обработка и на Вашите данни.

4. Регистрация на нашия уеб сайт
Имате възможността да се регистрирате на нашия уеб сайт. Данните, въведени от субекта на данни, се обработват изключително за вътрешно ползване от администратора и за собствени цели.
С регистрацията на нашия уеб сайт се съхраняват IP- адресът, даден Ви от Вашия доставчик на интернет услуги, датата, както и часът на регистрация. Предаване на тези данни на трети лица по принцип не се извършва, докато не възникне законово задължение за предаване, или предаването служи на наказателното преследване.
Регистрацията ни служи за това, да Ви предлагаме съдържание или услуги, които могат да бъдат предложени само на регистрирани потребители. Като регистриран потребител Вие имате възможност да промените посочените данни по всяко време или да поискате да бъдат изцяло изтрити от нашата база данни.

5. Информационни файлове (кукита)
Интернет страниците на PORR Bulgarien EOOD използват кукита – това са текстови файлове, които през интернет браузър се съхраняват във файловата система на един компютър.
Кукитата съдържат куки- ID, което представлява уникален идентификатор. Те правят възможно за PORR Bulgarien EOOD да различава браузъра на субекта на данни от други интернет браузъри и да представя съдържанията индивидуално, както и да отчита желанията и резултатите на субекта на данни.
Пример за това е кукито на потребителска кошница в онлайн магазин. Онлайн магазинът си отбелязва артикулите, които един клиент е поставил във виртуалната потребителска кошница, чрез куки.
Ако искате да предотвратите поставянето на кукита, Вие можете да дефинирате това в настройките за сигурност на Вашия интернет браузър и по този начин да възразите трайно на съхраняването на кукита. Намиращи се вече на Вашия компютър кукита могат по всяко време да бъдат изтрити чрез интернет браузъра или директно във файловата система. Обръщаме внимание на това, че при деактивирането на кукита на разположение ще бъде евентуално ограничен набор от функции на уеб сайта. 

6. Абонамент за нашия бюлетин
На нашия уебсайт на потребителите се предоставя възможността да се абонират за нашия бюлетин. Периодично ние информираме клиентите си и бизнес партньорите си с помощта на бюлетина за нашите оферти.  След Вашата регистрация на въведения имейл адрес ще Ви бъде изпратен потвърдителен имейл по метода на двойно изразяване на съгласие. Този имейл за потвърждение служи за гарантиране на това, че Вие като собственик на имейл адреса наистина сте позволили получаването на бюлетина.
С абонамент за бюлетина на нашия уебсайт се съхраняват Вашия имейл адрес, IP- адресът, даден Ви от Вашия доставчик на интернет услуги, датата, както и часът на регистрация. Предаване на тези данни на трети лица по принцип не се извършва, докато не възникне законово задължение за предаване, или предаването служи на наказателното преследване.
Разбира се по всяко време Вие може да се отпишете от нашия бюлетин. Необходимата за това информация ще намерите в края на бюлетина. 

7. Възможност за контакт през интернет страницата
Нашата интернет страница съдържа въз основа на законовите разпоредби информация за лесен достъп за контакт с PORR Bulgarien EOOD.  Ако се свържете с нас по имейл или чрез формуляр за контакт, предоставените от Вас данни се съхраняват автоматично и се използват изключително за отговор на Вашето искане за контакт. 

8. Рутинно изтриване и блокиране на лични данни
PORR Bulgarien EOOD обработва и съхранява лични данни на субекта на данни само за периода, който е необходим за постигане на целите на съхранението или това е предвидено със законови изисквания.
В случай че целта или правното основание за обработката отпадне, Вашите лични данни ще бъдат изтрити или блокирани въз основа на нашите процеси или съобразно закона. 

9. Права на субекта на данни
Голям набор от права на субектите на данни са валидни съобразно Общия регламент относно защита на данните на ЕС за обработката на лични данни. Следва грубо изброяване на тези права за Ваша информация: 

1) Право на информация
Всеки субект на данни има правото по всяко време да получава информация от администратора за личните данни, съхранявани за него, както и да получи копие на тези данни. 

2) Право на коригиране
Всеки субект на данни има правото да изиска незабавно коригиране или допълване на касаещите се до него неверни лични данни. 

3) Право на изтриване
Всеки субект на данни има правото да изиска от администратора свързаните с него лични данни да бъдат изтрити, ако
- Целите за обработването са отпаднали
- Правното основание за обработването вече не съществува (край на договора, оттегляне на съгласие)
За изтриването на съхраняваните при нас данни можете по всяко време да се обърнете към сътрудник - най- вече по електронен път до datenschutz@porr.at .

4) Право на ограничаване
Всеки субект на данни, за когото се отнася обработването на лични данни, има правото да изиска от администратора ограничаване на обработването, когато:
- Целите за обработването са отпаднали
- Правното основание за обработването вече не съществува (край на договора, оттегляне на съгласие)
За ограничаване на съхраняваните при нас данни можете по всяко време да се обърнете към сътрудник - най- вече по електронен път до datenschutz@porr.at.

5) Право на преносимост на данните
Всеки субект на данни има правото да получи своите лично предоставени лични данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, както и да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от администратора, когато обработването е основано на съгласие или на договор и се извършва по електронен път.
За преносимостта на съхраняваните при нас данни можете по всяко време да се обърнете към сътрудник - най- вече по електронен път до datenschutz@porr.at.

6) Право на възражение
Всеки субект на данни, за когото се отнася обработването на лични данни, има правото да направи възражение срещу обработването на лични данни, отнасящи се до него, което се извършва въз основа на интерес на администратора. PORR Bulgarien EOOD в случай на възражение вече няма да обработва личните данни, освен ако можем да докажем наложителни причини за обработката, които надделяват над интересите, правата и свободите на лицето, за което се отнася това или служи за предявяване, упражняване или защита от правни претенции.
За упражняване на правото на възражение можете по всяко време да се обърнете към сътрудник - най- вече по електронен път до datenschutz@porr.at .

7) Автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране
Като отговорно предприятие ние се отказваме от автоматично намиране на решения или профилиране.

8) Право на оттегляне на декларация за съгласие
Всеки субект на данни има правото по всяко време да оттегли съгласието за обработка на лични данни.
За упражняване на правото на оттегляне на волеизявление можете по всяко време да се обърнете към сътрудник - най- вече по електронен път до datenschutz@porr.at .

10. Защита на данни при кандидатстване и в процедурата на кандидатстване
Администраторът събира и обработва личните данни на кандидати за целите на провеждане на кандидатстването. Обработването може да стане и по електронен път. Това е особено в случаите, когато кандидат предава съответните документи за кандидатстване по електронен път, например по имейл или през кариерния портал  porr-group.com/en/career на администратора. Ако PORR Bulgarien EOOD сключи договор за услуга с кандидат, предадените данни ще се съхраняват за реализация на трудовото правоотношение. Ако PORR Bulgarien EOOD не сключи договор за услуга с кандидата, то неговите документи ще бъдат автоматично изтрити най- късно шест месеца след обявяване на решението за отказ, доколкото на изтриването не се противопоставят други законови интереси на PORR Bulgarien EOOD или съгласие на кандидата за по- нататъшна обработка. Ако Вашата кандидатура не застане на специфична позиция в кариерния портал (спонтанна кандидатура), по взаимен законен интерес съгласно Вашата квалификация може да бъде извършено по- нататъшно предаване на Вашите данни на предприятие от групата ПОРР.  

Кои данни се събират?
За автоматичната обработка на Вашата кандидатура се събират и обработват следните данни:

1)име, фамилия, имейл и ако е необходим и адрес/населено място, дата на раждане,  обръщение, телефонен номер, гражданство
2)зависещи от съответния конкурс допълнителни въпроси (напр. шофьорска книжка)
3)автобиография, специално данни за професионалния опит и образованието
4)професионален опит и образование
5)умения за работа (напр. Photoshop, MS Office)
6)снимка на кандидата
7)квалификации, отличия и езикови умения
8)мотивационно писмо
9)файлове и документи, които евентуално можете да качите

11. Разпоредби за защита на личните данни относно въвеждането и използването на Facebook
Нашата интернет страница съдържа плъгини на Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Facebook е социална мрежа. Съответният плъгин е разпознаваем на логото на Facebook или на бутон “Харесва ми“. Общ преглед на всички плъгини на Facebook можете да направите посредством следния линк: http://developers.facebook.com/docs/plugins
Щом посетите нашата интернет страница, Facebook- плъгинът осъществява непосредствена връзка между Вашия интернет браузър и сървърите на Facebook. По този начин Facebook е информиран за това, че с Вашия IP- адрес е посетена нашата интернет страница. В случай че сте се логнали във Facebook, можете посредством бутон “Харесва ми”, да направите препратка на съответното съдържание, което се намира на  нашата интернет страница, към Вашия профил във Facebook. Тогава за Facebook е възможно да причисли Вашето посещение на нашата интернет страница към Вашия Facebook- акаунт. Ние, като доставчик на нашия уеб сайт, не получаваме информация от Facebook за съдържанието на пренесените данни и/или за използването на данни. От следния линк можете да се информирате по- подробно: http://de-de.facebook.com/policy.php
За случая, че сте член на Facebook, но не желаете Facebook да получава през нашия уеб сайт данни за Вас и да ги свързва с Вашите членски данни, то Вие, преди да отворите нашата интернет страница, трябва да излезете от Facebook.

12. Разпоредби за защита на личните данни относно въвеждането и използването на Google Analytics (с функция анонимизиране)
Нашият уеб сайт използва Google Analytics. Това е служба за анализ на интернет страници на Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics използва така наречените кукита. Кукитата са файлове. Чрез запазването на кукитата на Вашия компютър, Google може да анализира Вашето използване на нашата интернет страница. Тази информация и Вашият анонимизиран IP-адрес се предават на сървърите на  Google в САЩ и се съхранява от тях.
За уеб- анализа през Google Analytics използваме допълнението "_gat._anonymizeIp". По този начин Вашият IP- адрес се съкращава и анонимизира.
Google анализира информацията за Вашето ползване на интернет страницата ни. По този начин се генерират отчети за дейността Ви на нашата интернет страница и те стават достъпни за нас. Това може да ни даде възможност да предлагаме или извършваме и други услуги, свързани с използването на нашата интернет страница или с използването на интернет. Възможно е Google да предава тази информация на трети лица, когато това се изисква от закона или в случай, че на трети лица е възложено от Google да извършат тази обработка на данни.
Имате възможността да не допуснете съхраняването на назованите кукита на Вашия компютър. За тази цел трябва да направите необходимата настройка във Вашия интернет браузър. Но съществува възможността да можете да използвате само ограничено нашата интернет страница. Можете да не допуснете събирането, изпращането и обработването на Вашите данни, както и на Вашия IP- адрес от Google. За тази цел можете да изтеглите  и инсталирате един плъгин за Вашия интернет браузър. Този плъгин е достъпен на следния линк: tools.google.com/dlpage/gaoptout

13. Разпоредби за защита на личните данни относно въвеждането и използването на LinkedIn
На нашата интернет страница ще намерите плъгини на социалната мрежа LinkedIn, съответно на LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA (наричана по- долу „LinkedIn“). Плъгините на LinkedIn можете да разпознаете по съответното лого или по бутона „Recommend“ („Препоръчвам“). Моля вземете под внимание, че плъгинът при посещение на нашата интернет страница изгражда връзка между Вашия съответен интернет браузър и сървъра на LinkedIn. По този начин LinkedIn получава информация за това, че нашата интернет страница е била посетена от Вашия IP- адрес. Ако кликнете на бутона „Recommend“ на LinkedIn и в същото време сте се логнали във Вашия акаунт в LinkedIn, имате възможността да направите препратка на съдържание от нашия уеб сайт към страницата на Вашия профил в LinkedIn. С това Ваше действие за LinkedIn става възможно да свърже Вашето посещение на интернет страницата ни с Вас или с Вашия потребителски акаунт. Моля вземете под внимание, че ние по никакъв начин не узнаваме за съдържанието на пренесените данни и тяхното използване от LinkedIn.

Още подробности относно събирането на данни и относно Вашите правни възможности, както и относно опциите за настройка, можете да научите от LinkedIn. Те се предоставят на www.linkedin.com/static.

14. Разпоредби за защита на личните данни относно въвеждането и използването на Shariff
PORR Bulgarien EOOD е интегрирала на този уеб сайт компонента Shariff. Компонентът Shariff предоставя бутони за социални медии, които са в съответствие с изискванията за защита на личните данни. Shariff е разработен за немското компютърно списание c’t и се публикува от GitHub, Inc.
Компонентът е разработен от GitHub, Inc. 88 Colin P. Kelly Junior Street, San Francisco, CA 94107, USA.
Стандартно предоставените от социалните мрежи решения с бутони предават лични данни до съответната социална мрежа oще тогава, когато потребител посещава интернет страница, в която е интегриран бутон за социални медии. С използването на компонента Shariff лични данни се предават на социалните мрежи едва тогава, когато посетител на интернет страница активно задейства някой от бутоните за социални медии. Допълнителна информация за компонента Shariff се предоставя от компютърното списание c’t на www.heise.de/newsticker/meldung/Datenschutz-und-Social-Media-Der-c-t-Shariff-ist-im-Einsatz-2470103.html . Използването на компонента Shariff има за цел да защити личните данни на посетителите на нашата интернет страница и едновременно с това да направи възможно за нас, да интегрираме на тази интернет страница решение с бутоните за социалните мрежи.
Допълнителна информация и валидните разпоредби за защита на личните данни на GitHub можете да поискате на help.github.com/articles/github-privacy-policy/ .

15. Разпоредби за защита на личните данни относно въвеждането и използването на Twitter
Уеб сайтът на PORR Bulgarien EOOD съдържа функции на Twitter Inc., 795 Folsom Street, Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Когато използвате Twitter и особено функцията „Re-Tweet“, Twitter свързва Вашия Twitter- акаунт с най- често посещаваните от Вас интернет страници. Това се съобщава на други потребители в Twitter, особено на Вашите последователи. По този начин се осъществява и пренос на данни за Twitter.
Ние, като доставчик на нашата интернет страница, не получаваме информация от  Twitter за съдържанието на пренесените данни и/или за използването на данните. На следния линк можете да се информирате подробно: twitter.com/privacy
Моля все пак вземете под внимание, че имате възможност да промените Вашите настройки за защита на личните данни за Twitter в настройките за Вашия акаунт там на: twitter.com/account/settings.

16. Разпоредби за защита на личните данни относно въвеждането и използването на  Xing

Този уеб сайт използва бутона „Share“ на XING. Така с отварянето на този уеб сайт през Вашия браузър се установява връзка със сървърите на XING AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, Deutschland. С това се изпълняват функциите Share (напр. показването на стойността на брояча). Съхраняване на лични данни за Вас чрез отварянето на този уеб сайт с това не се извършва. Специално IP- адреси не се съхраняват от XING. Също така не се оценява и Вашето потребителско поведение. Актуалната информация за защитата на личните данни с оглед на бутона „Share“, както и допълнителна отнасяща се до това съществена информация можете да прочетете на www.xing.com/app/share.

17. Разпоредби за защита на личните данни относно въвеждането и използването на  YouTube
Тази интернет страница съдържа най- малко един плъгин на YouTube. Дружество- оператор на YouTube е YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC е дъщерно дружество на Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
Когато Вие посетите снабдени с YouTube- плъгин страници на нашето присъствие в интернет, веднага се изгражда връзка със сървърите на YouTube. С това на сървъра на Youtube се съобщава, коя специална страница на нашето присъствие в интернет е посетена от Вас. Ако освен всичко това сте се логнали във Вашия акаунт в YouTube, бихте направили възможно за YouTube да идентифицира Вашето поведение на сърфиране директно с Вашия личен профил. Вие можете да изключите тази възможност за идентификация, ако се отпишете от Вашия акаунт преди посещение на нашите уеб страници. Допълнителна информация за събирането и използването на Вашите данни от  YouTube можете да получите в указанията за защита на личните данни на публикуваните от YouTube Разпоредби за защита на личните данни на policies.google.com/privacy.

18. Разпоредби за защита на личните данни относно въвеждането и използването на Watchadoo
Pppp е интегрирал на този уеб сайт компоненти на Watchado. Watchado е кариерна платформа, която свързва подходящи кандидати с предприятия.
Дружеството- оператор на Watchado е whatchado GmbH, Möllwaldplatz 4/39 1040 Wien, Österreich.
С всяко отваряне на отделна страница на този уеб сайт, с който оперира администраторът и на който има интегрирана страница на Watchado (уеб сайтове и видео), интернет браузърът на информационно- технологичната система на лицето, за което се отнася това, се насочва автоматично от дадения компонент на Watchado да изтегли изображение на съответния компонент на Watchado. Допълнителна информация за Watchado можете да намерите на www.whatchado.com/en/about-us . В рамките на тази техническа процедура Watchado получава информация за това, коя конкретна подстраница на нашия уеб сайт се посещава от субекта на данни.
Ако субектът на данни е едновременно логнат в Watchado, с извикването на подстраница, която съдържа Watchado- видео, Watchado разпознава коя конкретна подстраница на нашия уеб сайт посещава субектът на данни. Тази информация се събира от Watchado и се идентифицира със съответния Watchado- акаунт на субекта на данни.
През компонента Watchadoo получава информация за това, че субектът на данни е посетил нашия уеб сайт винаги когато субектът на данни се е логнал в Watchadoo към момента на отваряне на нашия уеб сайт; това се случва независимо дали субектът на данни ще кликне на видео на Watchadoo-Video или не. Ако такъв вид предаване на тази информация към Watchadoo не е желано от субекта на данни, то той може да предотврати това предаване, като преди отваряне на нашия уеб сайт се отпише от своя Watchado- акаунт.
Публикуваните от Watchado Разпоредби за защита на личните данни, които можете да потърсите на www.whatchado.com, дават разяснения за събирането, обработването и използването на лични данни от Watchado.

19. Разпоредби за защита на личните данни относно въвеждането и използването на  Kununu
PORR Bulgarien EOOD е интегрирала на този уеб сайт компоненти на Kununu.
Към този момент kununu с над 2,4 милиона оценки за повече от 650.000 предприятия е най- голямата платформа за оценка на работодатели в Европа. Дружеството- оператор на Kununu е kununu GmbH, дъщерно дружество на XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Deutschland. С всяко отваряне на отделна страница на този уеб сайт, с който оперира администраторът и на който има интегриран компонент на kununu, интернет браузърът на информационно- технологичната система на лицето, за което се отнася това, се насочва автоматично от дадения компонент на kununu да изтегли изображение на съответния компонент на kununu от kununu.  В рамките на тази техническа процедура kununu получава информация за това, коя конкретна подстраница на нашия уеб сайт се посещава от субекта на данни.
Ако субектът на данни е едновременно логнат в kununu, с всяко отваряне на нашия уеб сайт от лицето, за което се отнася това и по време на цялата продължителност на съответния престой на нашия уеб сайт, kununu разпознава коя конкретна подстраница на нашия уеб сайт посещава субектът на данни. Тази информация се събира от компонента на kununu и се идентифицира от kununu със съответния kununu- акаунт на субекта на данни. Ако субектът на данни задейства интегриран на нашия уеб сайт бутон, например бутона „оценете работодателя“, kununu идентифицира тази информация с личната kununu- потребителска сметка на субекта на данни и съхранява тези лични данни.
Kununu получава през компонента kununu информация за това, че субектът на данни е посетил нашия уеб сайт винаги когато субектът на данни се е логнал в kununu към момента на отваряне на нашия уеб сайт; това се случва независимо дали субектът на данни ще кликне на компонент на kununu или не. Ако такъв вид предаване на тази информация към kununu не е желано от субекта на данни, то той може да предотврати това предаване, като преди отваряне на нашия уеб сайт се отпише от своя kununu- акаунт.
Валидните за kununu публикувани Разпоредби за защита на личните данни, които можете да потърсите на privacy.xing.com/en, дават разяснения за събирането, обработването и използването на лични данни от kununu. 

20. Препращане на данни
PORR Bulgarien EOOD може да инициира предаването на Вашите данни за контакт на един или повече обработващи данни по поръчка доставчици, например на доставчик на пакетни услуги, който да използва тези лични данни също така изключително за вътрешна употреба, която да бъде причислена към администратора.
Със всички взети под внимание обработващи личните данни по поръчка доставчици имаме договори, които гарантират, че и при тези предоставящи услуги лица се спазва  нормативната уредба на ОРЗД. 

21. Правно основание за обработването
Правното основание за обработването на лични данни на нашия уеб сайт се осъществява или чрез правно защитения интерес да Ви спечелим за в бъдеще като клиент, напр. като преддоговорна мярка, за информация за нашите продукти и услуги, за изпълнение на договор с Вас като лице, за което се отнася това, когато е налична поръчка, за която е необходима доставка на стоки. Вследствие на това правното задължение за съхранение и представяне пред административни органи само по себе си може да стане правно основание.
За всички други видове обработка като например бюлетин, ние изискваме Вашето предварително съгласие с право на оттегляне на волеизявлението. 

22. Период, за който се съхраняват личните данни
Съхраняването на лични данни е ограничено от законовия срок за съхранение. След изтичане на срока съответните данни се изтриват, доколкото те вече не са необходими за изпълнение на договор или за подготовка на договор.