ПОРР в България

Модерни, международни, новатори

 
С персонал над 11 000 човека и производствена продукция от около 3.4 млрд. евро (2013) ПОРР Груп е една от най-големите строителни компании в Австрия и основен лидер в Европа. Чрез многобройните си офиси в Централна, Източна и Югоизточна Европа, ПОРР участва в реализирането на множество новаторски строителни проекти. Освен това ПОРР се разширява и на международните пазари в Близкия Изток, приоритет Катар.
Услугите, които ПОРР предлага, покриват всичко от жилищно строителство до сложни инфраструктурни проекти във всеки сектор на строителната индустрия,